Gamle bolde modtages gerne i den sorte kurv i klubhuset (boldene bruges til besøgende skolebørn).