Der er generalforsamling i NT lørdag den 21.september i klubhuset.

Dagsorden er vedhæftet i bilag.
Dagsordenen kan også ses i klubhuset.

Generalforsamling NT dagsorden 2019 >>