Den 2.november fejres ‘Hyg Inde for Øvede Seniorers’ fem års jubilæum i Rundforbihallen med tennis på to baner fra 18.00 og fire baner fra 18.30 med efterfølgende spisning (som sædvanlig). Mere info følger.