Nyheder fra Nærum Tennisklub

Sæt kryds i kalenderen den 2.maj fra kl. 10, hvor den årlige standerhejsning som noget nyt kombineres med markeringen af Tennissportens Dag og introduktionsprogram til tennis

Træningsplan vinter

Hyg Inde i vintersæsonen 2019-20 finder sted 2.november, 30.november, 18.januar og 8.februar. Sæt kryds i kalenderen.

Vintertræning Junior & Senior

TILMELDING TIL VINTERTRÆNING 2019-20

Tilmelding sker via Banebooking (sommer)se i menuen ovenover.

På banebookingssiden!!!
Log ind med juniorens brugernavn og kode ⇒ Klik på “vintertræning” i menuen  på Banebooking siden ⇒ tilmeld og betal.Vi starter mandag den 8. oktober og slutter medio april 2019.Tilmelding senest den 20. sept 2018.

Der er træning for juniorer følgende dage:
5-10 år mandag på Nærum Skole
8-20 år torsdag i Rundforbi tennishal.

Af hensyn til planlægningen skal I vælge alle de dage/tidspunkter I kan!
Bemærk: Tilmelding sker efter “først til mølle” princippet.

NT tilbyder deltagerne træning med et kompetent og motiveret trænerteam.
De sportslige målsætninger er en forbedret spilleteknik og spilforståelse hos den enkelte spiller, samt at fremme spilleglæde og god opførsel på tennisbanen.
Ud over træningen vil der være sociale aktiviteter med henblik på at udvikle relationen til deres tenniskammerater og sammenholdet i klubben.

Prisen for vintertræning hele sæsonen:1 time 1150,-2 timer 2200.-3 timer 3150,-

Bemærk:

  • Der vil ikke være træning på ferie- og helligdage. Vi følger skolernes ferieplan.
  • Der må påregnes aflysninger i forbindelse med turneringer og holdkampe.
  • Ingen refusion ved sygdom/aflysning.
  • Afbud skal ske til træneren (gerne pr. SMS).
  • Kun adgang med rene indendørssko – profilløse sko anbefales.

Tennis Camp 2019 blev afviklet fra 1.7.-4.7. med deltagelse af 20 ivrige børn og 3 trænere, som ydede en stor indsats. Stor tak for det, tak til de (bedste)forældre, der sørgede for mad til deltagerne, og en særlig tak til REMA, som igen i år sponsorerede arrangementet.

Årsregnskab 2018, godkendt af bestyrelse og revision; skal godkendes på generalforsamlingen i september 2019.

NT Årsregnskab 2018 signed

Vedhæftet velkomstbrev til tilflyttere til området; kopíer og uddel gerne til nye beboere i jeres nærområde.

Velkomstbrev til nye i Nærum_2018_endelig udgave

Klubhusets døre er timerstyrede. De er åbne alle dage fra 7.00-22.00 fra sidst i april til 30.september. Efter denne dato vil dørene være lukkede.